Logo

NGÀNH HÓA CHẤT/ PHÂN BÓN/ SƠN

15/03/2018 15:03
CUBA EMPRESA LABORATORIOS DE PRODUCTOS HEMODERIVADOS, SUEROS, BIOTERIOS Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A3   Thuốc trừ sâu sinh học như GRSELEF và BACTIVEC,  THURISAVE.
CHINA FOSHAN HAIHUA SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY CO., LTD A2-071, 072 www. gd-haihua. com Phụ gia hóa học nhôm.
KOREA GNI MICROWAVE CO., LTD A1-069 www.gnimw.com Vật liệu RF.
RUSSIA JSC «SCHELKOVO AGROHIM» A1-186 www.betaren.ru Thuốc diệt cỏ, máy sấy hạt, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghệp và sinh học.
CUBA LABIOFAM S.A. A3-003~008 www.labiofam.cu Kinh doanh sản phẩm Vidatox, Biorat và Biolarvicides, tiếp tục thúc đẩy phát triển các sản phẩm khác của Labiofam.
THAILAND TMAX CORPORATION CO., LTD. A1-218 www.tmaxcorp.co.th Hóa chất, keo dán, phụ gia ngành vật liệu xây dựng và gia công kim loại.
CHINA WUXI ZEHUI CHEMICAL CO., LTD  A2-066 www.zmgcn.com Hợp chất magiê.