Logo

NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ/ NGHIÊN CỨU/ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

15/03/2018 16:03
QUỐC GIA TÊN CÔNG TY GIAN HÀNG WEBSITE SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
CUBA BIOCUBAFARMA A3 www.biocubafarma.cu Phát triển khoa học, nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị công nghệ sinh học, dược phẩm và thiết bị y tế cho thị trường quốc tế.
CUBA CENTRO INTERNACIONAL DE LA HABANA, S.A. (CIH, S.A.) A3-003~008 www.cih.cu Tư vấn, kiểm toán, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.
CUBA CUBAN MEDICAL SERVICES  - CSMC, S.A A3-003~008 www.smcsalud.cu Xuất khẩu các dịch vụ y tế, dịch vụ giảng dạy và dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực ý tế dựa trên thế mạnh y tế của Cuba.
CUBA FINLAY VACCINE INSTITUTE A3 www.finlay.sld.cu Sản xuất và phát triển sản phẩm vắc xin cho người và dược phẩm.
CUBA HEBER BIOTEC S.A A3 www.cigb.edu.cu Sản phẩm sinh học và dược phẩm, dịch vụ, quyền sở hữu công nghệp với Trung tâm Kỹ thuẩ Di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB).
CUBA LABIOFAM S.A. A3-003~008 www.labiofam.cu Kinh doanh sản phẩm Vidatox, Biorat và Biolarvicides để xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của Labiofam.
RUSSIA POWER MACHINES A1-186 www.power-m.ru Cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện hạt nhân, thủy điện và tua bin.
RUSSIA ROSTEC STATE CORPORATION A1-235 www.rostec.ru Kỹ thuật tự động, kỹ thuật máy bay, động cơ, luyện kim, xây dựng, quang học, vật liệu kết cấu và các vật liệu kết cấu hiện đại khác, thiết bị y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học công nghiệp, điện tử vô tuyến điện,…