Tin tức

ALGIMED TECHNO

Gian hàng
A1
Giới thiệu công ty
ALGIMED TECHNO

Công ty khoa học và sản xuất công nghệ sinh học Algimed Techno LLC. Phát triển và sản xuất hệ thống thử nghiệm, bộ dụng cụ nghiên cứu, sản xuất vật tư tiêu hao cho thử nghiệm LAL.

Giới thiệu sản phẩm

Hệ thống thử nghiệm, bộ dụng cụ nghiên cứu, sản xuất vật tư tiêu hao cho thử nghiệm LAL.