Tin tức

AIRTECH 21 CO., LTD

Gian hàng
A1
Giới thiệu công ty
AIRTECH 21 CO., LTD

Máy lọc bụi tĩnh điện của chúng tôi có thể được sử dụng ở nhiều địa điểm nơi không khí bị ô nhiễm do các lý do khác nhau và cần được lọc. Thông thường, là các nơi có hạt bụi kích thước hạt nhỏ hơn 0, 01μ.
AIRTECH 21 HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ SẠCH có thể được áp dụng một cách hiệu quả và nó có thể được áp dụng để xử lý sương dầu, quy trình cán và khói hoặc bụi khác.

Giới thiệu sản phẩm

Lọc bụi tĩnh điện