Danh sách Nhà trưng bày 2023

Sản phẩm trưng bày: Chỉ khâu tự tiêu bằng kim, Chỉ
Sản phẩm trưng bày: Thi công khu vực, gian hàng cho các hoạt động như bán hàng, chương trình, hội chợ, sự kiện.

AGRO-INDUSTRIAL HOLDING MIRATORG

A1
Sản phẩm trưng bày: Thịt bò
Sản phẩm trưng bày: Lọc bụi tĩnh điện
Sản phẩm trưng bày: Kính râm phân cực, Kính thể thao, Kính râm trẻ em, Kính đọc sách

ALLAN TRADING (HK) COMPANY LIMITED

A1
Sản phẩm trưng bày: Các loại thiết bị nhà bếp sơ chế, nấu nướng
Sản phẩm trưng bày: Mỹ phẩm

AVENT KOREA CO., LTD

A1
Sản phẩm trưng bày: Sản phẩm em bé